Πιστοποίηση

Η LRQA είναι ένας Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης με ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα, μετρά πάνω από 45.000 πελάτες, με περισσότερα από 60.000 πιστοποιητικά, σε 121 χώρες.

Οι επιθεωρητές της LRQA επιθεωρούν το σύστημα διαχείρισης της επιχείρησής σας, ώστε να διαπιστώσουν εάν ικανοποιείτε τις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου προτύπου (π.χ. ISO9001, ISO14001, Haccp κ.τ.λ.) ή και συνδυασμό αυτών. Μόλις οι επιθεωρητές μας επιθεωρήσουν το σύστημά σας, και ο έλεγχος ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα σας δοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Παρακάτω φαίνεται λίστα Προτύπων & Σχημάτων ως προς τα οποία η LRQA μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης. Πέραν των πλέον διαδεδομένων ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001(ELOT 1801) στο φάσμα υπηρεσιών της LRQA συγκαταλέγονται και τα πιο εξειδικευμένα ΙSO 22000 & HACCP, ISO 27001, ISO 28000, ISO22301, ISO 13485, ISO50001, SA8000, TAPA FSR κ.α.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία, σχετικά με τις υπηρεσίες πιστοποίησης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ.210 4580904.

Πρότυπα και Σχήματα ως προς τα οποία παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης: