Διαδικασία Πιστοποίησης

Επιθεωρούμε το Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησής σας, με σκοπό να πιστοποιήσουμε ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου, σχήματος ή και συνόλου κριτηρίων που έχετε επιλέξει. H ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου της επιλογής σας είναι σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας πιστοποίησης. Για την LRQA ωστόσο, η διαδικασία δε σταματά εκεί. Η μεθοδολογία που εφαρμόζουμε έχει σαν σκοπό να μετατρέψει την επιθεώρηση σε χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης για τη βελτίωση των επιδόσεών σας.

Προσαρμόζουμε την επιθεώρηση στο βαθμό ωριμότητας των συστημάτων σας, δίνοντας βαρύτητα στις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση του επιχειρησιακού ρίσκου αλλά και στην αποτελεσματικότητα των μεθόδων αυτών. Αντιλαμβανόμενοι το τι πραγματικά έχει σημασία για την επιχείρησή σας, σας βοηθάμε να βελτιώσετε τo Σύστημα Διαχείρισής σας και κατ'επέκταση τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

 • Καθορισμός των απαιτήσεων και αναγκών σας

  Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας είναι σημαντικό να καταλάβουμε σε βάθος τις ανάγκες σας και να τις προσδιορίσουμε από κοινού. (Η διαδικασία ξεκινά συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική μας αίτηση για πιστοποίηση. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλέσετε απ'ευθείας στο 2104580884.) Όλες οι πληροφορίες που θα μας παρέχετε είναι αυστηρώς εμπιστευτικές.

 • Προσφορά Υπηρεσιών - Συμβόλαιο

  Ανάλογα με τις ανάγκες σας, θα σας ετοιμάσουμε μια προσφορά με τις υπηρεσίες που σας προτείνουμε και τις διάφορες εναλλακτικές. Εφόσον η προσφορά είναι ικανοποιητική και γίνει αποδεκτή, θα σας ετοιμασούμε συμβόλαιο στο οποιό θα περιγράφεται αναλύτικά η προσφερόμενη υπηρεσία/ες μαζί με τους ισχύοντες όρους και προυποθέσεις. Το συμβόλαιο θα πρέπει να έχει υπογραφεί και από τα δύο μέρη πριν από την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης. 

 • Διαγνωστική Επιθεώρηση - Gap Analysis (Προαιρετικό)

  H LRQA σας παρέχει τη δυνατότητα Διαγνωστικής Επιθεώρησης. Κατά τη διαγνωστική επιθεώρηση οι επιθεωρητές μας επισκέπτονται την επιχείρησή σας με σκοπό να προσδιορίσουν το βαθμό ετοιμότητάς σας για την πιστοποίηση. Με το πέρας της διαγνωστικής επιθεώρησης οι επιθεωρητές μας θα ετοιμάσουν αναφορά, στην οποία θα περιγράφονται τυχόν ευρήματα/ (ελλείψεις), τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσετε προτού προχωρήσετε στην αρχική επιθεώρηση.

 • Προγραμματισμός Επιθεώρησης

  Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επιθεωρήσεων συμφωνούνται από κοινού με την LRQA. Συνήθως η LRQA σας προτείνει κάποιες πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τις πλέον βολικές, λαμβάνοντας πάντα υπ'όψη τόσο τη διαθεσιμότητα και των δύο πλευρών, όσο και τις ειδικές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται από τους φορείς διαπίστευσης.

 • Αρχική Επιθεώρηση (Στάδιο 1 + Στάδιο 2)

  Στάδιο 1: Κατά το Στάδιο 1 γίνεται έλεγχος της τεκμηρίωσης του συστήματος και προγραμματίζεται το επόμενο στάδιο.

  Στάδιο 2: Κατά το Στάδιο 2, που ακολουθεί, ελέγχεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου και αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του συστήματος στην κάλυψη των απαιτήσεων αυτών.

 • Πρόταση για Πιστοποίηση

  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις σας (Στάδιο 2) οι επιθεωρητές της LRQA θα σας ενημερώσουν έαν η εισήγηση για πιστοποίηση είναι θετική ή όχι. Σε περίπτωση που έχει προκύψει κάποια μη συμμόρφωση μείζωνος σημασίας, πρέπει να διεξαχθεί επαναληπτική επιθεώρηση, αφού πρώτα σας δοθεί ο χρόνος να διορθώσετε τις εν λόγω μη συμμορφώσεις.

 • Απόφαση Πιστοποίησης - Έκδοση Πιστοποιητικού

  Η πρόταση του επιθεωρητή για πιστοποίηση της επιχείρησής σας θα αξιολογηθεί, με βάση πάντα την αναφορά που συντάσσεται κατά την επιθεώρηση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου θα εκδόσουμε το πιστοποιητικό σας στο οποίο θα αναγράφεται το πεδίο πιστοποίησης και το πρότυπο πιστοποίησης. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν ισχύ τρία χρόνια.

 • Επισκέψεις Επιτήρησης

  Μετά την πιστοποίηση του συστήματός σας επισκεπτόμαστε την επιχείρησή σας σε τακτά χρονικά διαστήματα για να επιβεβαιώνουμε τη συνεχιζόμενη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου.

 • Ανανέωση Πιστοποίησης

  Η διαδικασία ανανέωσης της πιστοποίησης στην ουσία αποτελεί επανέλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης, με βάση πάντα τις απαιτήσεις του προτύπου και λαμβάνοντας υπ'όψη την απόδοσή του κατά την προηγούμενη τριετία. Συνήθως δεν απαιτείται εκ νέου έλεγχος της τεκμηρίωσης, παρά μόνο αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Ο έλεγχος για την ανανέωση λαμβάνει χώρα πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού σας, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η πιστοποίησή σας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LRQA - Περισσότερες πληροφορίες

Στα κατωτέρω ενημερωτικά σημειώματα πελάτη θα βρείτε περισσότερες για τις διαδικασίες αξιολόγησης που ακολουθεί η LRQA, αλλά και για τις διαδικασίες για τη χορήγηση, διατήρηση, ανανέωση, αναστολή & ανάκληση πιστοποίησης ή ακόμα για τον περιορισμό ή την επέκταση του πεδίου πιστοποίησης.

Μη ολοκλήρωση της πιστοποίησης

Αν κατά την προσφορά, τη σύμβαση ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης η LRQA δεν δύναται να χορηγήσει την πιστοποίηση, η επιχείρησή σας θα ενημερωθεί για τον λόγο της αδυναμίας αυτής.