Εστιασμένες Επισκέψεις (Focus Visits)

Μια εστιασμένη επίσκεψη (focus visit) πραγματοποιείται λίγο πριν το κλείσιμο του τριετούς κύκλου της πιστοποίησής σας.

Είναι μία ευκαιρία για μας να συζητήσουμε μαζί σας:

  • τι συνέβη κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών
  • τα βασικά θέματα που επηρεάζουν την εταιρεία σας σήμερα
  • τα σχέδια σας για το μέλλον και τις οποιεσδήποτε αναμενόμενες αλλαγές

Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε

Μια εστιασμένη επίσκεψη είναι μια σημαντική ευκαιρία να εξετάσουμε τα σχέδια σας, τα επιχειρηματικά σας πλάνα και το κατα πόσο τα συστηματά σας χρειάζεται ή όχι να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε πως το σύστημά σας παραμένει ευέλικτο και ευπροσάρμοστο στις αλλαγές. 

Σε περίπτωση που κάνετε κάποιο νέο επιχειρηματικό άνοιγμα, είτε σε μία νέα κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσίων, είτε σε μια νέα αγορά, τότε οι εστιασμένες επισκέψεις μας μπορούν να σας φανούν επιπλέον χρήσιμες. Μέσω της εξειδικευμένης γνώση μας και της ευρύτερης οπτικής μας, θα επιχειρήσουμε να σας καθοδηγήσουμε ώστε να θέσετε τα κρίσιμα εκέινα ερωτήματα που θα σας βοηθήσουν τόσο στην αποφυγή δαπανηρών λαθών όσο και στην ομαλότερη πραγματοποίηση των εκάστοτε αλλαγών. 

LRQA’s assessment and certification have delivered substantial benefits for Tyco Electronics over the past 12 years, helping us improve our performance and reduce our risks.

Henrique Gianezi, Environmental and Quality Engineer, Tyco Electronics

Η επίσκεψη αυτή μας βοηθά να εξετάσουμε τι συνέβη αλλά και να προετοιμαστούμε για τον επόμενο τριετή κύκλο πιστοποίησης. Είναι επίσης μια ευκαιρία να αποστασιοποιηθούμε από την -εν μέρει- ‘επιλεκτική’ προσέγγιση των Θεματικών Επιτηρήσεων και να κοιτάξουμε την επιχείρηση σας στο σύνολό της με μια καθολικά εξεταστική ματιά. Ενδεχομένως να συζητήσουμε μαζί σας κάποια ζητήματα που προκύπτουν κατ' επανάληψη και που επηρεάζουν τη συμμόρφωσή σας, και πώς αυτά θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ώστε να επιλυθούν σε μακροπρόθεσμη βάση.