Συνδυαστικές Επιθεωρήσεις

Εφόσον διαθέτετε πολλαπλά συστήματα διαχείρισης, η LRQA σας παρέχει τη δυνατότητα συνδυαστικής επιθεώρησης. Μάλιστα, έχουμε επενδύσει εκτεταμένα στη διαλειτουργική εκπαίδευση των επιθεωρητών μας ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες σας,  ενώ η μοναδική μεθοδολογία αξιολόγησης που έχουμε αναπτύξει, εξασφαλίζει πως σας παρέχουμε υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητά τους. 

Πώς υλοποιείται;

Η παράλληλη αξιολόγηση των Συστημάτων Διαχείρισης της επιχείρησής σας είναι εφικτή κυρίως λόγω του νέου Annex SL που χαρακτηρίζεται από κοινή δομή, κοινά κείμενα και  κοινούς ορισμούς, που στο εξής θα χρησιμοποιούνται σε όλα τα διεθνή πρότυπα, ώστε να ευθυγραμμίζονται όλα τα συστήματα διαχείρισης μιας εταιρίας. Το Annex SL έχει ήδη υιοθετηθεί από το ISO9001:2015 και το ISO14001:2015

Τα οφέλη της συνδυαστικής επιθεώρησης

  • Ελαχιστοποίηση της αναστάτωσης που ενδεχομένως επιφέρει η φάση προετοιμασίας και διεξαγωγής της επιθεώρησης
  • Ουσιαστική ενσωμάτωση των διαφόρων Συστημάτων Διαχείρισης της επιχείρησης σας
  • Αποφυγή της διάσπασης και των επαναλήψεων που επιφέρουν οι μεμονωμένες επιθεωρήσεις.
  • Συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησής σας
  • Συνεξέταση και βελτιωμένη διαχείριση όλων των τύπων των επιχειρηματικών κινδύνων
  • Σύνταξη ενιαίας περίληψης μετά την επίσκεψη, όπου η LRQA προτείνει ολιστικές βελτιώσεις του συστήματός σας κι επισημάνει τυχόν θέματα συμμόρφωσης που αντιμετωπίζετε
  • Ενσωμάτωση ενδεχόμενων μελλοντικών απαιτήσεων των συστημάτων διαχείρισης. 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; 

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 210 4580904 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.