Συνδυαστικές Επιθεωρήσεις

Περισσότεροι από 50 φορείς διαπίστευσης αναγνωρίζουν το έργο της LRQA σε τομείς όπως η Ποιότητα, το Περιβάλλον, η Υγεία & Ασφάλεια κ.α.

Σε περίπτωση λοιπόν που επιθυμείτε να πιστοποιηθείτε ως προς περισσότερα από ένα πρότυπα, η LRQA σας παρέχει τη δυνατότητα συνδυαστικών επιθεωρήσεων. Οι συνδυαστικές επιθεωρήσεις επιφέρουν μια σειρά από σημαντικά οφέλη για την επιθεωρούμενη επιχείρηση, μεταξύ των οποίων:

  • Ελαχιστοποίηση της οποιασδήποτε αναστάτωσης που μπορεί να επιφέρει η φάση προετοιμασίας και διεξαγωγής της επιθεώρησης
  • Ουσιαστική ενσωμάτωση των διαφόρων Συστημάτων Διαχείρισης της επιχείρησης σας
  • αποφυγή επαναλήψεων και περιττών ενεργειών
  • ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης σας
  • βελτιωμένη διαχείριση όλων των τύπων των επιχειρηματικών κινδύνων
  • πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων της εταιρείας σας
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες και να συζητήσετε πώς μια συνδυαστική επιθεώρηση θα μπορούσε να ωφελήσει την επιχείρησή σας.

We have many units and a lot of issues that need to be managed. Often individual sites do not have the resources to do this themselves. LRQA’s approach means that our units can have just a single assessment which combines all of the standards - quality, environmental and health and safety.

Anders Sjöden, Lead auditor, Sandvik Materials Technology