Διαγνωστική Επιθεώρηση

Η διαγνωστική επιθεώρηση έχει ως στόχο να εντοπίσει τυχόν ‘κενά στο Σύστημα Διαχείρισης σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου πιστοποίησης.

Η εμβάθυνση της διαγνωστικής επιθεώρησης εξαρτάται από την συμφωνία με τον εκάστοτε πελάτη. Μπορούν, μεταξύ των άλλων, να συμφωνηθούν τα κάτωθι:

  • εντοπισμός κενών σε σχέση με συγκεκριμένες απαιτήσεις του προτύπου πιστοποίησης
  • εντοπισμός κενών σε σχέση με όλες τις απαιτήσεις του προτύπου πιστοποίησης και
  • εντοπισμός πιθανών κινδύνων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω του Συστήματος Διαχείρισης.

Με την ολοκλήρωση της διαγνωστικής επιθεώρησης θα παραλάβετε γραπτή αναφορά, η οποία θα περιέχει τα κενά που εντοπίστηκαν στο Σύστημα Διαχείρισής σας, σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου πιστοποίησης. Η έκταση της λεπτομέρειας της αναφοράς επιθεώρησης θα συμφωνηθεί εκ των προτέρων μαζί σας.

Η διαγνωστική επιθεώρησης παρέχει την δυνατότητα να συζητήσετε με τους επιθεωρητές της LRQA οποιεσδήποτε απορίες μπορεί να έχετε σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισής σας ή την διαδικασία πιστοποίησης. Μαζί θα μπορέσετε θα θέσετε και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τυχόν διορθωτικών ενεργειών που θα απαιτηθούν για να αντιμετωπίσετε τα κενά που εντοπίστηκαν, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την διαδικασία πιστοποίησης.

Οι επιθεωρητές μας θα είναι ανοιχτοί σε τυχόν ερωτήσεις κι απορίες και θα μπορέσουν να σας μεταφέρουν καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση κενών και επίλυση προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζετε με το Σύστημα Διαχείρισής σας.