Θεμελιώδεις Αρχές Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Foundation)

Το σεμινάριο διαρκεί μια μέρα και στοχεύει στην προετοιμασία των ενδιαφερομένων ώστε να είναι σε θέση να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με όλες τις νέες αρχές που διέπουν το νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Θα εξετάσετε τις αναθεωρημένες έννοιες, τις αρχές και τους ορισμούς του GDPR καθώς και το ρόλο και τις υποχρεώσεις του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, Data Protection Officer (DPO).

Στόχος σεμιναρίου:

 • Συμμόρφωση με τον GDPR - Εφόσον κατανοήσετε τις οκτώ βασικές αρχές που διέπουν την προστασία δεδομένων και πως αυτές σχετίζονται με το χώρο εργασίας, το παρόν σεμινάριο θα σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε και να επιτύχετε τη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό
 • Εφαρμογή των αρχών του GDPR στον οργανισμό σας - Μάθετε για το ιστορικό, τις αναθεωρημένες έννοιες, τις αρχές, τους όρους και τους ορισμούς του νέου Κανονισμού, πως αυτοί οι κανόνες μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή και τι χρειάζεται να εφαρμόσει ο οργανισμός σας.
 • Ασκηση στη διαδικασία αξιολόγησης - Στοιχειοθετήστε μια αξιολόγηση προκειμένου να κατανοήσετε τα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή του ο οργανισμός σας. Αυτή η διαδικασία στη συνέχεια θα οδηγήσει στην ανάλυση και τον εντοπισμό των σημείων που εμφανίζουν ελλιπή εφαρμογή (Gap Analysis), τον αντίκτυπο στην ιδιωτικότητα των πολιτών και την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ή στον πλήρη έλεγχο των δεδομένων.
 • Κατανόηση του ρόλου του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων - Θα εξετάσετε αν ο οργανισμός σας οφείλει να ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, το ρόλο του υπευθύνου και τι χρειάζεται εκείνος να εφαρμόσει ώστε ο οργανισμός σας να συμμορφωθεί πλήρως στον Κανονισμό.

Τι περιλαμβάνει;

 • Οκτώ βασικές αρχές της προστασίας δεδομένων και πώς αυτές εφαρμόζονται στο χώρο εργασίας
 • Απαιτήσεις που θέτει ο νέος Κανονισμός
 • Αναθεωρημένες έννοιες και αρχές καθώς και την εφαρμογή αυτών στο νέο GDPR
 • Ο ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
 • Τρόποι εφαρμογής των νέων αρχών του GDPR στον οργανισμό σας
 • Δράσεις που οφείλετε να πραγματοποιήσετε στον οργανισμό σας προκειμένου να συμμορφωθεί στους κανόνες του GDPR.

Σε ποιούς απευθύνεται;

 • Σε συμβούλους πληροφορικής ή/και νομικούς επαγγελματίες για να κατανοήσουν τις διαδικασίες που αναμένεται να εφαρμόσουν προκειμένου ο οργανισμός τους να συμμορφωθεί με τον GDPR
 • Αν σκοπεύετε να αναλάβετε το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον ρόλο αυτού καθώς και τι απαιτείται από εσάς ώστε ο οργανισμός σας να συμμορφωθεί με τον Κανονισμό. Θα λάβετε την απαραίτητη γνώση των απαιτήσεων που θέτει πλέον ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων.

Χρειάζεται να έχετε...

 • Σχετική γνώση εννοιών για την προστασία δεδομένων και του GDPR

Η μελλοντική σας εξέλιξη...

 • Παρακολούθηση του σεμιναρίου Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Executive Workshop)

Διάρκεια σεμιναρίου:

1 ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα