Πρακτική Εκπαίδευση Μετάβασης στην Νέα Έκδοση ISO 14001:2015

Χρειάζεστε αυτό το σεμινάριο, εάν

  • είστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • είστε εσωτερικός επιθεωρητής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • θέλετε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά σας ως εσωτερικός επιθεωρητής

Θα μάθετε

  • τι είναι  το Annex SL και πώς έχει διαμορφώσει το νέο πρότυπο ISO 14001
  • τις νέες και τροποποιημένες απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο ISO 14001
  • πόσο καιρό έχετε διαθέσιμο μέχρι οι αλλαγές να καταστούν υποχρεωτικές

Θα χρειαστείτε …

  • να έχετε γνώση της έκδοσης ISO 14001: 2004

Η μελλοντική ανάπτυξη σας

Διάρκεια:

Μια μέρα

In-house / Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση:

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της εταιρείας σας και απευθύνεται σε όσους διαθέτουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουν περισσότερα από πέντε άτομα υπεύθύνα για τον συντονισμό της μετάβασης του συστήματος διαχείρισης από το πρότυπο ISO 14001:2004 στο ISO 14001:2015.

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Dubai Κάντε κράτηση τώρα
Dubai Κάντε κράτηση τώρα
business meeting

Το Νέο ISO 9001:2015

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μετάβαση στο ISO 9001:2015. Μάθετε πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της LRQA για τα νέα πρότυπα καθώς και από μια «επιθεώρηση εντοπισμού των ελλείψεων» (gap analysis) του συστήματός σας ως προς τις αναθεωρημένες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.