Ηγεσία, Διαχείριση Ομάδων Ομάδων & Ικανότητες Διαπραγμάτευσης

Σε ποιους απευθύνεται;   

Σε όσους επιθυμούν να αποκομίσουν βασικές γνώσεις σε θέματα Ηγεσίας (Leadership) , Δημιουργίας – Ενδυνάμωσης Ομάδας (Team Building) και ικανότητας Διαπραγμάτευσης  (Negotiation Skills), βασικές δεξιότητες για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων.

Τι θα μάθετε:  

 • Τι είναι η ηγεσία
 • 21 Βασικά Χαρακτηριστικά ενός Ηγέτη
 • Δεξιότητες ενός Ηγέτη
 • Διαφορά μεταξύ Ηγεσίας και Διοίκησης
 • Τι είναι  η Δημιουργία – Ενδυνάμωση Ομάδας (Team Building) και  οι έξι βασικοί ρόλοι σε μία ομάδα
 • Κομβικά σημεία για τη συγκρότηση ομάδας (Team Formation points)
 • Συμβουλές για την «Δημιουργία – Ενδυνάμωση Ομάδων
 • Τι είναι η Διαπραγμάτευση και Βασική Ορολογία Διαπραγματεύσεων  
 • Οι τύποι των διαπραγματεύσεων και οι μεταξύ τους διαφορές
 • Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις
 • Διαπραγμάτευση στην πράξη (case study)

Διάρκεια:   

1 Ημέρα 

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα