Οδηγίες Νέας Προσέγγισης - Σήμανση CE

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν την σημασία των οδηγιών νέας προσέγγισης και της σήμανσης CE στα παραγόμενα προϊόντα.
 • Σε διευθυντές επιχειρήσεων και τμημάτων, διευθύνοντες συμβούλους, διοικητικά στελέχη, μηχανικούς, μελετητές, στελέχη συμβουλευτικών εταιριών, υπεύθυνους παραγωγής, υπεύθυνους συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, υπεύθυνους προμηθειών/ εισαγωγών όλων των ειδών των επιχειρήσεων, σε βιομηχανίες καθώς και σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται προϊόντα, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις των οδηγιών νέας προσέγγισης 

Περιλαμβάνει:

 • Έννοια της νέα προσέγγισης
 • Πεδίο εφαρμογής των οδηγιών νέας προσέγγισης
 • Ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο οδηγιών νέας προσέγγισης
 • Προϊόντα που υπόκεινται σε οδηγίες
 • Μεταβατική περίοδος
 • Παρουσίαση οδηγιών νέας προσέγγισης – σήμανση CE
 • Απαιτήσεις εφαρμογής οδηγιών - σήμανση CE
 • Πιστοποίηση προϊόντων
 • Κοινοποιημένοι οργανισμοί
 • Εφαρμογή και μέτρα εποπτείας της αγοράς 

Διάρκεια:

1 Ημέρα
Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα