Στρατηγική Διαχείριση Κινδύνων (Strategic Risk Management)

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε πρακτικές διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων με σκοπό της αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την μείωση λειτουργικών εξόδων. 

Χρειάζεστε αυτό το σεμινάριο εάν...

 • Εργάζεστε σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Σκοπεύετε να γίνετε επαγγελματίας στη διαχείριση κινδύνων
 • Επιθυμείτε τον απόλυτο έλεγχο της ποικιλομορφίας επιχειρησιακών κινδύνων
 • Επιδιώκετε την ικανοποίηση στόχων διακυβέρνησης και συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα
 • Έχετε σχέση εξάρτησης με τος συνεργάτες σας κι επιθυμείτε των έλεγχο αυτών
 • Επιδιώκετε την βελτίωση της εταιρικής απόδοσης με λιγότερες επενδύσεις σε κεφάλαια και πόρους 

Γνώσεις που θα αποκομίσετε από το σεμινάριο:

 • Τον σκοπό και τις βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής διαχείρισης επικινδυνότητας
 • Την ποικιλομορφία των επιχειρησιακών κινδύνων
 • Τις φάσεις διαχείρισης επικινδυνότητας και την αντίστοιχη προσέγγιση τους
 • Πως φημισμένες μέθοδοι διαχείρισης επικινδυνότητας συγκρίνονται μεταξύ τους
 • Την διπλή φύση των αντιμέτρων
 • Πώς να αναπτύξεις μια εταιρική κουλτούρα διαχείρισης επικινδυνότητας για βέλτιστη επιχειρησιακή λειτουργία
 • Πώς να συνδυάσεις δραστηριότητες διακυβέρνησης, συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο και διαχείρισης επικινδυνότητας σε μία μοναδική προσέγγιση
 • Ποσοτικές, ποιοτικές και υβριδικές τάσεις στην εκτίμηση επικινδυνότητας
 • Την διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων μέσω παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών  

Διάρκεια σεμιναρίου: 

2 ημέρες

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Θεσσαλονίκη Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα