Στρατηγική Διαχείριση Κινδύνων (Strategic Risk Management)

Σε ποιους απευθύνεται... 

Σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σε πρακτικές διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων με σκοπό της αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την μείωση λειτουργικών εξόδων. 

Χρειάζεσαι αυτό το σεμινάριο εάν… 

 • Εργάζεστε σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Σκοπεύετε να γίνετε επαγγελματίας στη διαχείριση κινδύνων
 • Επιθυμείτε τον απόλυτο έλεγχο της ποικιλομορφίας επιχειρησιακών κινδύνων
 • Επιδιώκετε την ικανοποίηση στόχων διακυβέρνησης και συμμόρφωσης με διεθνή πρότυπα
 • Έχετε σχέση εξάρτησης με τος συνεργάτες σας κι επιθυμείτε των έλεγχο αυτών
 • Επιδιώκετε την βελτίωση της εταιρικής απόδοσης με λιγότερες επενδύσεις σε κεφάλαια και πόρους 

Στο πέρας του σεμιναρίου, θα έχετε μάθει… 

 • Τον σκοπό και τις βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής διαχείρισης επικινδυνότητας
 • Την ποικιλομορφία των επιχειρησιακών κινδύνων
 • Τις φάσεις διαχείρισης επικινδυνότητας και την αντίστοιχη προσέγγιση τους
 • Πως φημισμένες μέθοδοι διαχείρισης επικινδυνότητας συγκρίνονται μεταξύ τους
 • Την διπλή φύση των αντιμέτρων
 • Πώς να αναπτύξεις μια εταιρική κουλτούρα διαχείρισης επικινδυνότητας για βέλτιστη επιχειρησιακή λειτουργία
 • Πώς να συνδυάσεις δραστηριότητες διακυβέρνησης, συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο και διαχείρισης επικινδυνότητας σε μία μοναδική προσέγγιση
 • Ποσοτικές, ποιοτικές και υβριδικές τάσεις στην εκτίμηση επικινδυνότητας
 • Την διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων μέσω παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών  

Διάρκεια σεμιναρίου:  

Δύο ημέρες

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα