Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance)

Σε ποιους απευθύνεται; 

Σε όσους εργάζονται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με αυξημένες τις απαιτήσεις στη λήψη αποφάσεων και στην εταιρική διαφάνεια κι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Τι περιλαμβάνει;  

  • Φιλοσοφία, σκοπός και βέλτιστες πρακτικές ΕΔ
  • Αναφορά στο πρότυπο «Διακυβέρνηση, Επικινδυνότητα, Συμμόρφωση» ως ολιστική προσέγγιση στην επιχειρησιακή λειτουργία
  • Δείκτες αξιολόγησης του επιπέδου ΕΔ
  • Μέθοδοι ανάπτυξης ΕΔ με έμφαση στην ασφάλεια των πληροφοριών
  • Λειτουργία δράσης του διοικητικού συμβουλίου
  • Μορφή και ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών

Διάρκεια σεμιναρίου:

1 ημέρα

banner - Management Briefings

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Θεσσαλονίκη Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα