Διαγνωστική Θερμογραφία Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Απευθύνεται σε:

  • Τεχνικούς συντήρησης εγκαταστάσεων και κατασκευαστικών έργων
  • Όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τη χρήση της τεχνολογίας Διαγνωστικής θερμογραφίας

Περιλαμβάνει:

  • Βασική Θεωρία Θερμογραφίας – Υπέρυθρης Ακτινοβολίας
  • Θερμογραφικές κάμερες και βασικοί παράγοντες επηρεασμού των μετρήσεων
  • Πρακτική με τη Θερμοκάμερα (Προαιρετικά)
  • Θερμογραφικός Έλεγχος / Επιθεώρηση Ασφάλειας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
  • Θερμογραφικός ‘Ελεγχος / Επιθεώρηση Ασφάλειας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  • Περιγραφή Επιτυχημένου Τεχνικο-Οικονομικού Συστήματος Θερμογραφικού Ελέγχου

Διάρκεια Σεμιναρίου:

2 ημέρες

(Υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης της παραπάνω εκπαίδευσης ως εξής:

Ημέρα Παρασκευή: 14.45μ.μ. έως 22.00μ.μ. Ημέρα Σάββατο: 09.00π.μ έως 16.30 μ.μ.)

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα