Αποτελεσματική Μέτρηση της Επίδοσης

Σε ποιους απευθύνεται:   

  • Σε όσους επιθυμούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά μεθόδους μέτρησης.
  • Σε όσους συμμετέχουν στη λήψη διοικητικών αποφάσεων και διαχειρίζονται μεγάλο όγκο επιχειρηματικών δεδομένων.

Τι περιλαμβάνει:  

  • Βασικά στοιχεία Μέτρησης της Επίδοσης
  • Πληροφορίες για να επιλέξουμε τι μετράμε και γιατί
  • Σχεδιασμό αποτελεσματικών μηχανισμών μέτρησης - KPIs
  • Μέτρα και τεχνικές μέτρησης
  • Αναφορά αποτελεσμάτων
  • Χρήση των μετρήσεων για καθορισμό προτεραιοτήτων

Διάρκεια:   

1 ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα