Στόχος του σεμιναρίου:

  • Η ανάλυση, αναγνώριση και ερμηνεία των απαιτήσεων περί επισήμανσης των τροφίμων.

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Σε υπεύθυνους ασφάλειας τροφίμων,  εταιριών παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. 
  • Σε συμβούλους σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

Περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση των απαιτήσεων του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (οδ.13/2000/ΕΚ, αλλεργιογόνα, GMO, παρουσίαση κτλ.) 
  • Σύνδεση τεχνικών προδιαγραφών και πληροφοριών επισήμανσης 
  • Σύνδεση με την ανάπτυξη νέων προϊόντων 
  • Κατηγορίες πληροφοριών, ελάχιστα στοιχεία, διαθρεπτικά στοιχεία, ισχυρισμοί διατροφής και υγείας 
  • Παραδείγματα και ασκήσεις

Διάρκεια σεμιναρίου:

1 ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Κάντε κράτηση τώρα