Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από τον οργανισμό FSSC (The Foundation for Food Safety Certification).

Θα χρειαστείτε αυτό το σεμινάριο εαν... 

·         επιθυμείτε να επιθεωρείτε Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) κατά τα πρότυπα ISO 22000 και ISO 22002 - 1

·         είστε επιθεωρητής, επικεφαλής ομάδας HACCP, ή υπεύθυνος ΣΔΑΤ και θέλετε να αυξήσετε την αξιοπιστία σας με ένα ευρέως αποδεκτό προσόν

·         θέλετε να ικανοποιείτε τις επίσημες προϋποθέσεις εκπαίδευσης  για την πιστοποίηση IRCA  

Θα μάθετε... 

·         τις αρχές και τα οφέλη του ΣΔΑΤ για την επιτυχία μίας επιχείρησης

·         τις αρχές, τις διαδικασίες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων

·         τη σημασία της ευθυγράμμισης των ειδικών ελέγχων ασφάλειας τροφίμων με άλλους γενικούς ελέγχους συστημάτων διαχείρισης

·         πώς εφαρμόζεται συνεχής βελτίωση εντός του ΣΔΑΤ

·         η συμβολή των επιθεωρήσεων στην αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης

·         ρόλοι και αρμοδιότητες ενός επιθεωρητή κι ενός Επικεφαλής Επιθεωρητή

·         Διαδικασίες και πώς να τις χρησιμοποιείτε για την αποτελεσματική διεξαγωγή της επιθεώρησης ενός ΣΔΑΤ

·         Πως να προετοιμαστείτε  καλά για την επιθεώρηση και την αξία των καταλόγων ελέγχου(checklists)

·         να συγκεντρώνετε αντικειμενικές αποδείξεις μέσω της παρατήρησης, συνεντεύξεων και ανασκόπησης εγγράφων

·         πώς να σχετίζετε τα ευρήματα από την επιθεώρηση με την πολιτική και τους στόχους της επιχείρησης που επιθεωρείτε, συμπεριλαμβανομένων ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών.

·         καταγραφή των ευρημάτων σας με ακρίβεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22000

·         οι απαιτήσεις πιστοποίησης για να εγγραφεί ένας επιθεωρητής / επικεφαλής επιθεωρητής στο διεθνές μητρώο IRCA  

Θα χρειαστείτε... 

·         γνώση του ISO22000 (ιδανικά που αποκτήθηκε από την παρακολούθηση της μονοήμερης εκπαίδευσης ISO 22000 Κατανόηση & Ερμηνεία)

·         εργασιακή εμπειρία στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων πριν από την παρακολούθηση της εν λόγω εκπαίδευσης

·         γνώση της βασικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων, γνώση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων,  γνώση καλών παρασκευαστικών πρακτικών (GMP) και των αρχών HACCP, όπως ορίζονται στο Codex Alimentarius

·         κατανόηση των βασικών λειτουργιών μίας επιχείρησης και  ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης 

Η μελλοντική σας εξέλιξη... 

·        OH&S, EMS or QMS Auditor/Lead Auditor conversion courses

·        Tutored Audits (coached live audit at your company)

·        See our Business Improvement courses   

Διάρκεια του σεμιναρίου... 

5 ημέρες 

This course meets the requirements of the IRCA FSMS Lead Auditor/Auditor Training course criteria IRCA/2019 

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Θεσσαλονίκη Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα