Επηρεάζοντας την Ανώτατη Διοίκηση

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όσους επιθυμούν να μάθουν σχετικά με την ικανοποίηση του πελάτη, πως μετράται και ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρηση.

Περιλαμβάνει:

  • Ποια είναι τα εμπόδια στην κατανόηση της ανώτερης διοίκησης και των απαιτήσεών της 
  • Σύνδεση του συστήματος διαχείρισης με τους επιχειρηματικούς στόχους 
  • Τακτικές και προσεγγίσεις επιρροής 
  • Αποκομίζοντας περισσότερα οφέλη από το σύστημά σας

Διάρκεια:

1 ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Κάντε κράτηση τώρα