Απευθύνεται σε όσους

  • Είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και διατήρηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Επιθυμούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Σε επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πρώτου, δευτέρου ή τρίτου μέρους.  

Θα μάθετε

  • Τι είναι το Annex SL, και πώς θα διαμορφώσει όλα τα νέα και αναθεωρημένα πρότυπα ISO.
  • Τον αντίκτυπο του παραρτήματος SL στο ISO 14001: 2015.
  • Τις νέες και τροποποιημένες απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο ISO 14001: 2015.
  • Τι πρέπει να κάνετε για να υλοποιήσετε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα μετάβασης.

Θα χρειαστείτε

  • Να έχετε γνώση του προτύπου ISO 14001:2004 

Η εξέλιξή σας 

Διάρκεια σεμιναρίου: 

Μισή ημέρα

Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της εταιρείας σας και απευθύνεται σε όσους διαθέτουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουν περισσότερα από πέντε άτομα υπεύθύνα για τον συντονισμό της μετάβασης του συστήματος διαχείρισης από το πρότυπο ISO 14001:2004 στο ISO 14001:2015.

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Κάντε κράτηση τώρα
business meeting

Το Νέο ISO 9001:2015

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μετάβαση στο ISO 9001:2015. Μάθετε πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της LRQA για τα νέα πρότυπα καθώς και από μια «επιθεώρηση εντοπισμού των ελλείψεων» (gap analysis) του συστήματός σας ως προς τις αναθεωρημένες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.