Απευθύνεται σε όσους

  • Είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και διατήρηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Επιθυμούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Σε επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πρώτου, δευτέρου ή τρίτου μέρους.  

Θα μάθετε

  • Τι είναι το Annex SL, και πώς θα διαμορφώσει όλα τα νέα και αναθεωρημένα πρότυπα ISO.
  • Τον αντίκτυπο του παραρτήματος SL στο ISO 14001: 2015.
  • Τις νέες και τροποποιημένες απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο ISO 14001: 2015.
  • Τι πρέπει να κάνετε για να υλοποιήσετε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα μετάβασης.

Θα χρειαστείτε

  • Να έχετε γνώση του προτύπου ISO 14001:2004 

Η εξέλιξή σας 

Διάρκεια σεμιναρίου: 

Μισή ημέρα

Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της εταιρείας σας και απευθύνεται σε όσους διαθέτουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουν περισσότερα από πέντε άτομα υπεύθύνα για τον συντονισμό της μετάβασης του συστήματος διαχείρισης από το πρότυπο ISO 14001:2004 στο ISO 14001:2015.

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Κάντε κράτηση τώρα

Περισσότερα σεμινάρια μετάβασης στο ISO9001 & ISO14001 του 2015.

Βρείτε εδώ την ολοκληρωμένη σειρά σεμιναρίων μετάβασης στις αναθεωρημένες εκδόσεις.