Χρειάζεστε το σεμινάριο εάν…

  • Θέλετε να εμπλουτίσετε την εμπειρία σας στις εσωτερικές επιθεωρήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ).
  • Είστε εσωτερικός επιθεωρητής ενός υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης ποιότητας και θέλετα να μάθετε για το πρότυπο ISO 9001:2015 και πώς οι αναθεωρήσεις του προτύπου σας επηρεάσουν.
  • Είστε εσωτερικός επιθεωρητής σε μία επιχείρηση που είναι ήδη πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και βρίσκεστε στη φάση μετάβασης στη νέα έκδοση ISO 9001:2015.
  • Θέλετε να κατανοήσετε τις βασικές αλλαγές σε σχέση με το πρότυπο ISO 9001:2008

Θα μάθετε…

  • Συνοπτικά πώς να προσαρμόσετε την τεχνική της εσωτερικής επιθεώρησης προκειμένου να αξιολογήσετε τις νέες και τροποποιημένες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.
  • Πώς να επιθεωρήσετε τις νέες απαιτήσεις σχετικά με το επιχειρησιακό περιβάλλον και την εφαρμογή μιας προσέγγισης με βάση τον επιχειρηματικό κίνδυνο.
  • Πώς να ελέγξετε τη δέσμευση της διοίκησης και την ηγεσία.
  • Τη σημασία της διαχείρισης της ποιότητας για τον οργανισμό και τους πελάτες της.

Θα χρειαστεί:

  • Να έχετε παρακολουθήσει μια εκπαίδευση εσωτερικού επιθεωρητή ΣΔΠ και να έχετε εμπειρία διεξαγωγής επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.
  • Θα ήταν ωφέλιμο για σας να έχετε γνώση του ISO 9001: 2015 πριν από την παρακολούθηση του σεμιναρίου. 

Η μελλοντική  σας ανάπτυξη

Διάρκεια σεμιναρίου:

Μια μέρα

Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση:

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της επιχείρησής σας εφόσον έχετε ήδη σύστημα διαχείρισης ποιότητας και έχετε περισσότερα από πέντε άτομα με ευθύνη για τον συντονισμό της μετάβασης του συστήματος διαχείρισης από το πρότυπο ISO 9001: 2008 στο ISO 9001: 2015.

Περισσότερα σεμινάρια μετάβασης στο ISO9001 & ISO14001 του 2015.

Βρείτε εδώ την ολοκληρωμένη σειρά σεμιναρίων μετάβασης στις αναθεωρημένες εκδόσεις.