Πρακτική Εκπαίδευση ISO 9001:2015 (Workshop)

Χρειάζεστε το σεμινάριο εάν…

  • Θέλετε να μάθετε για τις τελευταίες αλλαγές στο πρότυπο ISO 9001.

Θα μάθετε …

  • Για τη νέα ενιαία δομή των Συστημάτων Διαχείρισης Annex SL, και για το πως αυτή επηρεάζει τα υπαρχοντα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Τη δομή του ISO 9001 και πώς αυτή σχετίζεται με τον κύκλο Plan Do Check Act και τις αναθεωρημένες αρχές διαχείρισης της ποιότητας.
  • Τις διαφορές μεταξύ του ISO 9001:2008 και ISO 9001:2015 και τις βασικές αρχές που αφορούν στο επιχειρησιακό περιβάλλον της εταιρείας, την ανάλυση των επιχειρηματικών κινδύνων, την ηγεσία και τη διεργασιακή προσέγγιση.
  • Πώς οι κυριότερες αλλαγές που ορίζονται στο νέο πρότυπο μπορούν να ενσωματωθούν από μία επιχείρηση ήδη πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO 9001. 

Θα χρειαστείτε ... 

  • Ιδανικά να έχετε κατανοήσει το πρότυπο ISO 9001:2008. 

Η μελλοντική σας ανάπτυξη

Διάρκεια:

1 ημέρα

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση:

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί κι ενδοεπιχειρησιακά στις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν ήδη σύστημα διαχείρισης ποιότητας και οι οποίες έχουν περισσότερα από πέντε άτομα με ευθύνη ή εμπλοκή στο συντονισμό της μετάβασης του συστήματος διαχείρισής τους από το πρότυπο ISO 9001:2008 στο ISO 9001:2015.

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Dubai Κάντε κράτηση τώρα

Περισσότερα σεμινάρια μετάβασης στο ISO9001 & ISO14001 του 2015.

Βρείτε εδώ την ολοκληρωμένη σειρά σεμιναρίων μετάβασης στις αναθεωρημένες εκδόσεις.