Σε ποιους απευθύνεται;

  • Σε όσους θέλουν να γνωρίσουν περισσότερα για το ISO 9001. Σε όσους καλούνται να εργασθούν με  ή και να εφαρμόσουν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001.

Τι περιλαμβάνει;  

  • Τον σκοπό των Προτύπων Ποιότητας της σειράς ISO 9000
  • Τις 8 βασικές Αρχές Διαχείρισης Ποιότητας
  • Ορισμούς & ορολογία που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε και να ερμηνεύσετε το πρότυπο ISO 9001.
  • Περιγραφή των βασικών σημείων και απαιτήσεων του ISO 9001 και αλληλλοσύνδεσή τους  
  • Την αξία ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΤ) και τη συνεισφορά του στην ευρωστία της επιχείρησης
  • Αρχές Διαρκούς Βελτίωσης

Διάρκεια σεμιναρίου:  

1 ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Θεσσαλονίκη Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα