Σε ποιους απευθύνεται;

  • Σε όσους θέλουν να γνωρίσουν περισσότερα για το ISO 9001. Σε όσους καλούνται να εργασθούν με  ή και να εφαρμόσουν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001.

Τι περιλαμβάνει;  

  • Τον σκοπό των Προτύπων Ποιότητας της σειράς ISO 9000
  • Τις 8 βασικές Αρχές Διαχείρισης Ποιότητας
  • Ορισμούς & ορολογία που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε και να ερμηνεύσετε το πρότυπο ISO 9001.
  • Περιγραφή των βασικών σημείων και απαιτήσεων του ISO 9001 και αλληλλοσύνδεσή τους  
  • Την αξία ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΤ) και τη συνεισφορά του στην ευρωστία της επιχείρησης
  • Αρχές Διαρκούς Βελτίωσης

Διάρκεια σεμιναρίου:  

1 ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Θεσσαλονίκη Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα