Σε ποιους απευθύνεται;

Σε όσους θέλουν να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του ISO 14001 και των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ).

Τι περιλαμβάνει; 

  • Δομή του ISO 14001
  • Απαιτήσεις του ISO 14001
  • Σχέση με τα άλλα πρότυπα
  • Περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις
  • Σημασία της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Διάρκεια σεμιναρίου:

1 ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Κάντε κράτηση τώρα
Tree

Πρότυπο ISO14001

Ενημερωθείτε για τo πρότυπο ISO14001 για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.