Σε ποιους απευθύνεται;

Σε όσους θέλουν να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του ISO 14001 και των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ).

Τι περιλαμβάνει; 

  • Δομή του ISO 14001
  • Απαιτήσεις του ISO 14001
  • Σχέση με τα άλλα πρότυπα
  • Περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις
  • Σημασία της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Διάρκεια σεμιναρίου:

1 ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Κάντε κράτηση τώρα
Θεσσαλονίκη Κάντε κράτηση τώρα
lrqa-iso-14001-2015-revisions

Πρότυπο ISO14001

Ενημερωθείτε για τo πρότυπο ISO14001 για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.