Στόχος του Σεμιναρίου:

Να παρουσιάσει τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στο ISO 22716 «Καλλυντικά - Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP) - Κατευθυντήριες γραμμές για Ορθή Βιομηχανική Πρακτική».

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Σε όσους θέλουν να κατανοήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στο ISO 22716. 
  • Στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των καλλυντικών. 

Περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση των κατευθυντήριων γραμμών που περιλαμβάνονται στο ISO 22716. 
  • Παρουσίαση των ωφελειών που προκύπτουν από την υιοθέτηση τους. 
  • Συνοπτική περιγραφή μεθόδων υλοποίησης τους.  
  • Παρουσίαση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 1223/2009 σχετική με τα καλλυντικά που τίθεται σε εφαρμογή στις 11/7/2013

Θα χρειαστείτε:

  • Είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη, η γνώση του προτύπου ISO 9001 και των αρχών της διαχείρισης ποιότητας.

Διάρκεια σεμιναρίου:

1 ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Κάντε κράτηση τώρα