Χρειάζεστε αυτό το σεμινάριο αν...

• είστε υπεύθυνος/η για το σύστημα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Υ&Α)

• διαχειρίζεστε διαδικασίες στον οργανισμό σας

• είστε εσωτερικός επιθεωρητής ενός συστήματος διαχείρισης Υ&Α 

• χρειάζεστε να κατανοήσετε το εύρος και τη φύση των αλλαγών που εισάγει το ISO 45001:2016, το οποίο θα αντικαταστήσει πλήρως το OHSAS 18001:2007.

Θα μάθετε…

• Τι είναι το Annex SL και την επιρροή που ασκεί στη διαμόρφωση των συστημάτων διαχείρισης του μέλλοντος

• Το αντίκτυπο του Annex SL

• Τις επιπλέον ή τις διαφορετικές απαιτήσεις που ορίζει το ISO 45001:2016 σε σχέση με το OHSAS 18001:2007 

• Ποιό είναι το χρονικό περιθώριο μετάβασης, εώς ότου οι αλλαγες να γίνουν υποχρεωτικές 

Θα χρειαστείτε …   

• βασικές γνώσεις των απαιτήσεων του τρέχοντος OHSAS 18001:2007

Διάρκεια του σεμιναρίου: 

1 ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα