Χρειάζεστε αυτό το σεμινάριο αν...

• είστε υπεύθυνος/η για το σύστημα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Υ&Α)

• διαχειρίζεστε διαδικασίες στον οργανισμό σας

• είστε εσωτερικός επιθεωρητής ενός συστήματος διαχείρισης Υ&Α 

• χρειάζεστε να κατανοήσετε το εύρος και τη φύση των αλλαγών που εισάγει το ISO 45001:2016, το οποίο θα αντικαταστήσει πλήρως το OHSAS 18001:2007.

Θα μάθετε…

• Τι είναι το Annex SL και την επιρροή που ασκεί στη διαμόρφωση των συστημάτων διαχείρισης του μέλλοντος

• Το αντίκτυπο του Annex SL

• Τις επιπλέον ή τις διαφορετικές απαιτήσεις που ορίζει το ISO 45001:2016 σε σχέση με το OHSAS 18001:2007 

• Ποιό είναι το χρονικό περιθώριο μετάβασης, εώς ότου οι αλλαγες να γίνουν υποχρεωτικές 

Θα χρειαστείτε …   

• βασικές γνώσεις των απαιτήσεων του τρέχοντος OHSAS 18001:2007

Διάρκεια του σεμιναρίου: 

1 ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ISO 45001

Το ISO 45001 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OH&S) που αντικατέστησε το πρότυπο OHSAS 18001.