Διαχείριση Αλλαγής (Management of Change)

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε στελέχη οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση αλλαγών.

Τι περιλαμβάνει: 

 • Γιατί αποτυγχάνουν τα προγράμματα αλλαγής
 • Δημιουργώντας ένα πρόγραμμα αλλαγής
 • Κερδίζοντας υποστήριξη και ξεπερνώντας την αντίδραση
 • Ισχύς και επιρροή
 • Καθοδηγώντας την αλλαγή
 • Η σημασία της επικοινωνίας
 • Σχεδιασμός και διαχείριση της αλλαγής
 • Αλλαγή και άγχος
 • Δημιουργία και κοινοποίηση για κατανόηση από όλους των στόχων της αλλαγής / βελτίωσης
 • Κερδίζοντας την υποστήριξη της αλλαγής από όλο τον οργανισμό
 • Διαχείριση του άγχους που προκαλείται από την αλλαγή
 • Σχεδιασμός και οργάνωση της εφαρμογής της αλλαγής
 • Μέτρηση και παρακολούθηση της επίπτωσης της αλλαγής / βελτίωσης

Διάρκεια:

2 ημέρες

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα