Μέθοδοι Μέτρησης Ικανοποίησης Πελατών

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όσους επιθυμούν να μάθουν σχετικά με την ικανοποίηση του πελάτη, πως μετράται και ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρηση.

Περιλαμβάνει:

  • Ορισμός της ικανοποίησης του πελάτη

  • Οφέλη από την διαχείριση των πελατειακών σχέσεων

  • Σημασία των ξεκάθαρων μετρήσιμων στόχων

  • Το πλαίσιο μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη

  • Σύγχρονες προσεγγίσεις μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη

  • Δείκτες

  • Έρευνα πελατών

  • Ερμηνεία και χρήση των αποτελεσμάτων

  • Σχεδιασμός της τακτικής της μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη

  • ISO 10002 – Οδηγίες χειρισμού παραπόνων σε οργανισμούς

Διάρκεια:

1 ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Κάντε κράτηση τώρα