Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όσους θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για το OHSAS 18001 και τα συστήματα διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία.

Περιλαμβάνει:

  • Δομή συστημάτων διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία
  • Αναπτύσσοντας μια πολιτική υγείας & ασφάλειας
  • Εντοπισμός κινδύνων, εκτίμηση επικινδυνότητας και έλεγχος επικινδυνότητας
  • Νομικές και άλλες απαιτήσεις
  • Αντικειμενικοί σκοποί και προγράμματα διαχείρισης
  • Εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας στην εργασία (OHS)
  • Έλεγχος και διορθωτική ενέργεια
  • Ανασκόπηση από τη διοίκηση

Διάρκεια σεμιναρίου:

1ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα