Προετοιμασία για το ISO 14001:2015 (Preparing for ISO 14001:2015)

Χρειάζεστε το σεμινάριο εάν…

 • Είστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση του Περιβαλλοντικού Συστήματος   ή εκπρόσωποι της διοίκησης και είστε υπεύθυνοι για τη μετάβαση στο νέο πρότυπο.
 • Θα θέλατε να μάθετε για τις πιθανές επιπτώσεις του προτύπου ISO 14001: 2015 στο υφιστάμενο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Θα μάθετε…

 • Τις έννοιες και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο ISO 14001:2015 και σε τι διαφέρουν από το πρότυπο ISO 14001:2004.
 • Τι πρέπει να αναθεωρηθεί στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι νέες και βελτιωμένες απαιτήσεις.
 • Τη σημασία της κατανόησης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και τη θέσπιση της αναγνώρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων και των ευκαιριών για την περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Το 'outsourcing' και η εφαρμογή της προοπτικής του κύκλου ζωής.
 • Αρχές της διαχείρισης των διεργασιών.
 • Απαιτήσεις για τεκμηριωμένες πληροφορίες.
 • Τις προσδοκίες της LRQA κατά την επιθεώρηση για το πρότυπο ISO 14001:2015.
 • Πώς να βοηθήσετε τον οργανισμό σας μέσα από τη μετάβαση.

Θα χρειαστείτε…

 • Γνώση του ISO 14001:2008.
 • Εμπειρία από την εφαρμογή ή τη διατήρηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η μελλοντική σας ανάπτυξη

Διάρκεια:

2 ημέρες

In-house / Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά. Η λύση αυτή είναι ιδανική για όσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουν περισσότερα από πέντε άτομα υπεύθύνα για τον συντονισμό της μετάβασης του συστήματος διαχείρισης από το πρότυπο ISO 14001:2004 στο ISO 14001:2015.

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
business meeting

Το Νέο ISO 9001:2015

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μετάβαση στο ISO 9001:2015. Μάθετε πως μπορείτε να επωφεληθείτε από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της LRQA για τα νέα πρότυπα καθώς και από μια «επιθεώρηση εντοπισμού των ελλείψεων» (gap analysis) του συστήματός σας ως προς τις αναθεωρημένες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.