Προετοιμασία για το ISO 9001:2015 (Preparing for ISO 9001:2015)

Χρειάζεστε το σεμινάριο εάν...

 • Είστε υπεύθυνος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ή εκπρόσωπος της διοίκησης και έχετε αναλάβει τη μετάβαση στο νέο πρότυπο.
 • Θα θέλατε να μάθετε για τις επιπτώσεις του προτύπου ISO 9001:2015 στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας της επιχείρησής σας.

Θα μάθετε...

 • Τις έννοιες και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο ISO 9001:2015 και σε τι διαφέρουν από το πρότυπο ISO 9001:2008.
 • Τι πρέπει να αναθεωρηθεί στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι νέες και βελτιωμένες απαιτήσεις.
 • Τη σημασία της κατανόησης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και τη θέσπιση της αναγνώρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων και των ευκαιριών για τη διαχείριση της ποιότητας.
 • Τη διαχείριση των διεργασιών και πώς να αποδείξετε την εφαρμογή της διεργασιακής προσέγγισης.
 • Την αλλαγή στην έμφαση σχετικά με την τεκμηρίωση.
 • Τις προσδοκίες της LRQA κατά την επιθεώρηση για το πρότυπο ISO 9001:2015.
 • Πώς να βοηθήσετε τον οργανισμό σας μέσα από τη μετάβαση.

Θα χρειαστείτε... 

 • Γνώση του ISO 9001:2008.
 • Εμπειρία από την εφαρμογή ή τη διατήρηση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.

Η μελλοντική ανάπτυξή σας: 

Διάρκεια σεμιναρίου:

2 ημέρες

Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση

Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά και αποτελεί ιδανική λύση για όσες επιχειρήσεις έχουν περισσότερα από πέντε άτομα που είναι υπεύθυνα για το συντονισμό της μετάβασης του συστήματος διαχείρισης από το πρότυπο ISO 9001:2008 στο ISO 9001:2015.

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Θεσσαλονίκη Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Θεσσαλονίκη Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα

Περισσότερα σεμινάρια μετάβασης στο ISO9001 & ISO14001 του 2015.

Βρείτε εδώ την ολοκληρωμένη σειρά σεμιναρίων μετάβασης στις αναθεωρημένες εκδόσεις.