Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας

(*IRCA Registration Number: A17173)

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να επιτύχουν στην εφαρμογή και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του οργανισμού τους.

Περιλαμβάνει:

 • Ο ρόλος ενός Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας 
 • Πώς συνδέεται η ποιότητα και τα Συστήματα Διαχείρισης Απαιτήσεις του ISO 9001:2008 
 • Παρακολουθώντας διαδικασίες και διεργασίες 
 • Διοίκηση του συστήματος 
 • Πολιτική ποιότητας και στόχοι 
 • Εσωτερική επιθεώρηση ποιότητας 
 • Διορθωτική και προληπτική ενέργεια 
 • Ανασκόπηση Διοίκησης 
 • Συνεχής Βελτίωση Συστατικά ενός αποτελεσματικού 
 • Συστήματος Διαχείρισης 
 • Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις Επιθεωρήσεις από τρίτους φορείς

Διάρκεια σεμιναρίου:

3 ημέρες

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Κάντε κράτηση τώρα