Εργαλεία & Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων

Σε ποιους απευθύνεται:   

Σε όσους ασχολούνται με την ποιότητα και στελέχη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τις διαδικασίες διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών για τη βελτίωση των διεργασιών του οργανισμού τους.

Τι περιλαμβάνει:   

  • Βασικές αρχές διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών 
  • Δομημένη προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων 
  • Παρουσίαση εργαλείων και τεχνικών (Root Cause Analysis, Prioritisation Matrix, Pareto Analysis, Control Charts, Flowcharts κτλ) 
  • Επιλογή κατάλληλων εργαλείων 
  • Εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων 
  • Εφαρμογή της λύσης και προληπτική δράση

Διάρκεια:

1 ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα
Κάντε κράτηση τώρα