Η μεθοδολογία Business Assurance της LRQA

Η μοναδική μεθοδολογία μας - LRQA Business Assurance - σας βοηθά να διαχειριστείτε τα συστήματα και τους επιχειρηματικούς κινδύνους προκειμένου να βελτιώσετε και να προστατεύσετε την τρέχουσα αλλά και τη μελλοντική απόδοση της επιχείρησής σας.

Η μεθοδολογία LRQA Business Assurance δεν αφορά απλά στην έκδοση πιστοποιητικών. Πρόκειται για μια προσέγγιση αξιολόγησης η οποία σχεδιάστηκε για να βοηθά τους οργανισμούς να επιτυγχάνουν τους στρατηγικούς τους στόχους. Βασίζεται στους παρακάτω τρεις βασικούς πυλώνες:

  • Μεθοδολογία με βάση τη Διαχείριση Κινδύνων (Risk Based Methodology)
  • Συστηματική παρακολούθηση Θεμάτων Ενδιαφέροντος (Themed surveillance)
  • Συνεχής Bελτίωση της αποδοτικότητας των Συστημάτων Διαχείρισης  (Continual improvement)

LRQA has actively supported Vodafone towards achieving certification for the provision of high quality, uninterrupted telecommunication services across Greece. LRQA's approach is fully consistent with our company’s principles, thus resulting in a very beneficial cooperation.

Konstantinos Panagos, Business Improvement Senior Manager, Vodafone Greece,

Συναντώντας τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών

Οι μέτοχοι, οι πελάτες, οι ρυθμιστικές αρχές και οι εργαζόμενοι αποτελούν κατά κύριο λόγο τα ενδιαφερόμενα μέρη των σημερινών επιχειρήσεων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη θέλουν, και χρειάζονται να γνωρίζουν, ότι η επιχείρηση λειτουργεί σωστά και προστατεύεται από τους κινδύνους.

Η πιστοποίηση από την LRQA σας παρέχει μια αμερόληπτη εκτίμηση που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Η ενισχυμένη αξιοπιστία της LRQA σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση, την τεχνική κατάρτιση και την εκτεταμένη εμπειρία μας, παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη σας τη σιγουριά πως διαχειρίζεστε τους επιχειρηματικούς σας κινδύνους αποτελεσματικά και πως στοχεύετε στην ικανοποίηση των υψηλότερων προδιαγραφών.

Γιατί είναι η LRQA Business Assurance διαφορετική;

Η LRQA εισήγαγε την έννοια «LRQA Business Assurance» στην αγορά της πιστοποίησης το 2004. Η πρωτοβουλία αυτή είχε σημαντική επιρροή σε ολόκληρο τον κλάδο, εστιάζοντας πέρα από την πιστοποίηση σε μια προσέγγιση αξιολόγησης που συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους.

Πιστεύουμε πως κάθε Οργανισμός είναι διαφορετικός. Προσαρμόζουμε την επιθεώρηση στον βαθμό ωριμότητας του συστήματος σας, στο μέγεθος της επιχείρησής σας και στις ιδιαιτερότητες του κλάδου σας. Κατά αυτόν τον τρόπο όχι μόνο επιτυγχάνετε την πιστοποίησή σας αλλά και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα διαχείρισης με έναν πολύ πιο στρατηγικό και ουσιαστικό τρόπο.