Μεθοδολογία με βάση τη Διαχείριση Κινδύνων

Λαμβάνουμε υπόψη τη στρατηγική σας, τις τάσεις τις αγοράς και τις εξελίξεις του κλάδου σας και αξιολογούμε το σύστημά σας υπό το πρίσμα των κινδύνων που καλείστε να διαχειριστείτε.

Λαμβάνουμε υπόψη τη στρατηγική σας, τις τάσεις τις αγοράς και τις εξελίξεις του κλάδου σας και αξιολογούμε το σύστημά σας υπό το πρίσμα των κινδύνων που καλείστε να διαχειριστείτε. Κατά αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνουμε κατά πόσο το σύστημα σας είναι ολοκληρωμένο, ανθεκτικό και κατάλληλο να διαχειριστεί τους εν λόγω κινδύνους.

Πως λειτουργεί;

Σε περίπτωση που γνωρίζετε ήδη έναν κίνδυνο που αντιμετωπίζετε και δεν είστε σίγουροι κατά πόσο οι τρέχουσες διαδικασίες σας σας βοηθούν ώστε να τον διαχειριστείτε επαρκώς, τότε η επιθεώρησή μας μπορεί να σας δώσει χρήσιμο υλικό για την καλύτερη αντιμετώπισή του. 

Αν πάλι ήδη διαχειρίζεστε τον οποιοδήποτε κίνδυνο αποτελεσματικά, τότε η LRQA θα ελέγξει με τη σειρά της την ορθότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματός σας και, μέσω της ανεξάρτητης και αμερόληπτης επιθεώρησης της, θα προσδώσει επιπλέον κύρος και αξιοπιστία στις διαδικασίες σας, παρέχοντας σας παράλληλα με αυξημένη αυτοπεποίθηση.

Τέλος, σε περίπτωση που εντοπίσουμε πρώτοι κάποιον πιθανό κίνδυνο ο οποίος ενδεχομένως να σας έχει διαφύγει, τότε σας δίνεται η ευκαιρία να δράσετε εγκαίρως με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση ή ακόμα και πρόληψή του.