Θεματική Επιτήρηση

Στην Lloyd's Register προσεγγίζουμε την επιθεώρηση διαφορετικά. Αρχικά συζητάμε μαζί μας ώστε να εντοπίσουμε από κοινού τα θέματα που χαίρουν της προσοχής σας, τις περιοχές που επιδέχονται βελτίωσης και τα όσα σας απασχολούν πραγματικά

Η θεματική επιτήρηση είναι:

  • μία ευκαιρία να εστιάσετε στις πραγματικές σας προτεραιότητες και όχι στην απλή συμμόρφωση 
  • σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει την προσπάθεια της επιχείρησης για βελτίωση 
  • ένας τρόπος να αποκομίσετε περισσότερα από την επιθεώρηση του συστήματός σας.

Ένας γραφειοκρατικός έλεγχος – με τη μορφή κάποιου γενικού checklist – όχι μόνο δεν επιτρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε σημαντικά για την επιχείρηση θέματα αλλά μπορεί ακόμα και να αποπροσανατολίσει την επιχείρηση, κάνοντας τη να ξοδεύει χρόνο και χρήμα σε δευτερευούσης σημασίας θέματα.

Στην Lloyd's Register προσεγγίζουμε την επιθεώρηση διαφορετικά. Αρχικά συζητάμε μαζί μας ώστε να εντοπίσουμε από κοινού τα θέματα που χαίρουν της προσοχής σας, τις περιοχές που επιδέχονται βελτίωσης και τα όσα σας απασχολούν πραγματικά.  Σε δεύτερο επίπεδο αξιολογούμε την επίδοση σας πάνω στα σημαντικά αυτά θέματα, ώστε να έχετε μια ρεαλιστική άποψη της κατάστασης και, σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αδυναμία, να είστε σε θέση να τη διορθώσετε προτού δημιουργηθεί κάποιο σημαντικό πρόβλημα.