Πως ξεκίνησε η LRQA

Η LRQA ιδρύθηκε το 1985 επί τη ευκαιρία της δημοσίευσης του BS 5750, του πρώτου προτύπου ποιότητας, το οποίο εκδόθηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η LRQA είναι ο πρώτος φορέας πιστοποίησης στον κόσμο που απέκτησε άδεια για την έκδοση πιστοποιητικών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (QMS). Την άδεια αυτή εξέδωσε το UKAS, το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η LRQA έχει παραμείνει σταθερά πρώτη στην κάλυψη των αναγκών επιθεώρησης και πιστοποίησης των επιχειρήσεων. Για περισσότερα από 25 χρόνια, οι άνθρωποί μας βρίσκονται στο προσκήνιο όλων των σημαντικών εξελίξεων που έχουν διαμορφώσει, και συνεχίζουν να διαμορφώνουν, διεθνώς το χώρο της πιστοποίησης.

Σήμερα, οι εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν, με τη βοήθεια της LRQA, να είναι σίγουρες ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξής τους.

Φυσικά, η LRQA δεν σταματά εκεί. Εργαζόμαστε ήδη για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στο μέλλον.