Η Αξία της Διαπίστευσης

Η διαφανής και αξιόπιστη διακυβέρνηση των οργανισμών πιστοποίησης, μέσω της διαδικασίας διαπίστευσης, είναι εξαιρετικά σημαντική για την αξία των ανεξάρτητων υπηρεσίων αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Η LRQA λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια Εθνικών και Διεθνών Φορέων Διαπίστευσης. Το Σύστημα Διαχείρισης του Φορέα μας αξιολογείται από τους Φορείς Διαπίστευσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι παραμένει συνεχώς σε υψηλό επίπεδο και βελτιώνεται διαρκώς, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των πελατών μας στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

our accreditations

Η LRQA φέρει την αναγνώριση περισσότερων των 50 φορέων διαπίστευσης:

Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική (ΕΜΕΑ)

Our accreditations in Europe, Middle East and Africa

Φορέας Διαπίστευσης Χώρα Πρότυπο/Σχήμα
ACCREDIA (formerly Sincert) Italy QMS, EMAS, EU ETS, Product Services
AEM Austria EMAS, EU ETS
APA Portugal EU ETS
APMG UK ISO/IEC 20000
BELAC Belgium ACS
COFRAC France

QMS, EMS -Cofrac accreditation No 4-0003, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr

IFS -Cofrac accreditation No 5-0069, Products and Services Certification, Scope available on www.cofrac.fr

Aerospace -Cofrac accreditation No 4-0570, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr

GHG – Cofrac accreditation No 4-0579, verification of greenhouse gases emissions reports, scope available on www.cofrac.fr

Danish Ministry Denmark GHG recognition
DAC Dubai QMS, EMS, FSMS, SMS, ISMS, HACCP
DAkkS Germany SCC
ENAC Spain QMS, EMAS, EN9100, EU ETS, PUERTOS DEL ESTASO/ ANFAC
ESYD Greece EMAS, GlobalGap, Elot 1429, Elot 1433, Elot 1435
IPAC Portugal QMS, EMAS
KAZNIEK Kazakhstan GHG
KBA *only in combination with QMS approvals issued by Germany Germany QMS
RvA Netherlands (C010) QMS, EMS, OHSAS, ISO 3834-2, AQAP, VCA, HKZ, NEN-EN 15224, CO2 and IVG (C278), ISO 3834-2
SKS Denmark QMS
SWEDAC Sweden QMS, EMS, EMAS, GHG, National Safety Scheme, SMS
UKAS UK QMS, ISO 13485, EMS, FSMS, ISMS, Product conformity certification, EC directives (LRQA), SMS, BCM, GHG verification, SCSMS, ITSMS, AMS, EnMS
UNIFE Europe IRIS
VDA Germany VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.4

Ασία

Οι διαπιστεύσεις μας σε Ασία

Φορέας Διαπίστευσης Χώρα Πρότυπο/Σχήμα
CNAS (formerly CNAB) P.R. China QMS, EMS, FSMS, HACCP
HKCAS Hong Kong QMS, EMS


JAS-ANZ Australia/New Zealand QMS, EMS, National Safety Scheme, ISMS, OH&S
JIPDEC Japan ISMS
KAB Korea QMS, EMS, EnMS
KAR Korea QMS Training, EMS Training
NAC Thailand QMS, EMS
SAC Singapore QMS, GDPMDS, EnMS, BCMS, QMBS
SDM Malaysia QMS, EMS
TAF Taiwan QMS, EnMS, ISO 14064, ISO 14065, ISO 14066

Αμερική

Οι διαπιστεύσεις μας σε Αμερική

Φορέας Διαπίστευσης Χώρα Πρότυπο/Σχήμα
ANAB USA QMS, EMS, Aerospace, TL9000, RC RCMS, ASRP (ISO 9001)
ANSI USA GHG
COS USA Safety & Environment MS
EMA Mexico QMS
INMETRO Brazil QMS, EMS, PBQP-H, Anti-Bribery 

Διεθνείς Φορείς Διαπίστευσης

Οι διαπιστεύσεις μας - Διεθνείς Φορείς Διαπίστευσης

Φορέας Διαπίστευσης Χώρα Πρότυπο/Σχήμα
IATF TS16949 International TS16949:1999, TS16949:2002, TS16949:2009
SAAS International SA 8000
UNFCCC International CDM, JI, JI Indicative Letter